Hastanın kendi kanının işlemden geçirilip hastaya tekrar verilmesi

PRP uygulaması "otolog" dur, yani kullanılan plateletler hastadan kendisinden alınanladır, ayrıca kanın alınması, plateletlerin ayrıştırılması gibi işlemler steril ve kapalı bir kit yardımıyla yapılmaktadır, yani dışarıdan da bir bulaşma riski yoktur. Bunların dışında, verilen plateletlere eklenen hiçbir şey mevcut değildir. Bu nedenlerle bu uygulama güvenilir olarak değerlendirilebilir.