Ozon Tedavisi

Ozon tedavisi ülkemizde yeni yeni yaygınlaşan bir tedavi olup, hastalıklar üzerinde oldukça etkilidir.
Medikal amaçlı kullanılan ozon,oksijenin yüksek genlim altında ozona çevrilmesiyle elde edilmektedir.